OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR
1. DVIERKA , ŠUPLÍKY
2. VÝPLNE DO VSTAVANÝCH SKRÍŇ
3.RÍMSY
4.OZDOBNÉ LIŠTY
5.STOLOVÉ PLÁTY
CELKOM ZA OBJEDNÁVKU